Eventos

SEMINARIO FINAL DO PROXECTO

Resultados

XORNADA 20-12-2020

Xornada demostrativa: prototipo para a limpeza de algas de arribazón en Campelo]

XORNADA 16-12-2020

Xornada demostrativa: prototipo para a limpeza de algas de arribazón en Mugardos

TALLER 19-12-2019

Situación do Proxecto GESTALGAR: Resultados Momentáneos. Intercambio de Ideas e Iniciativas Futuras entre o Consorcio do Proxecto e os Actores Sociais Implicados

XORNADA 14-12-2018

Xornada de Presentación do Proxecto GESTALGAR