Valoración por compostaxe biolóxico IN852A 2018/3

Xestión integral de algas de arribazón en Galicia

Programa Conecta Peme para fomentar a cooperación entre as pemes e os demais axentes do Sistema rexional de innovación, a través do apoio a proxectos de Investigación,

Desenvolvemento e Innovación orientados ao mercado e aliñados cos retos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Introducción

A acumulación de cantidades apreciables de algas en zonas de praia é...

Obxectivos

Os residuos de algas de arribazón son un problema ambiental moi significativo significativo en Galicia...

Resultados

Dispor de maquinaría especifica que facilite a eliminación de impropios das algas...

Proxecto financiado por

USO TRADICIONAL DAS ALGAS DE ARRIBAZÓN

Como emenda de solos de cultivo en zonas costeiras de todo o mundo

Consorcio

Novas

Socios
OPIS asociadas
liñas de traballo